Skip to content

25 mei 2015

Dierenverblijf Wilhelminapark Grou

by Wietze
buro_wietze_dijkstra_geiten_verblijf_Wilhelminapark_grou002

Medio mei 2015 is er begonnen met de realisatie van een nieuw dierenverblijf in het  Wilhelminapark te Grou. 

1

Onderstaand artikel van PB Grou : volledig artikel

Het Leeuwarder Mienskipsfûns heeft € 65000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van nieuwe dierverblijven van Stichting de Hoannepôle in het Grouster Wilhelminapark. Dat is bijna de helft van het benodigde bedrag. In de resterende € 55000 is middels fondsen, legaten, sponsoring en geplande zelfwerkzaamheid voorzien.

De dierverblijven in het park verkeren in zeer slechte staat, waardoor gebruik van de verblijven niet langer verantwoord is. Met deze fantastisch bijdrage is het mogelijk geworden al dit voorjaar te starten met de realisatie van de zo broodnodige nieuwbouw.

De nieuwbouw van de dierverblijven maakt deel uit van een totaalplan voor renovatie, herstel en opwaardering van het zwaar verwaarloosde Wilhelminapark. De Stichting Wilhelminapark is trekker van dit initiatief waarbij velen hebben aanhaakt. Ook de Gemeente Leeuwarden speelt een belangrijk rol bij de realisatie.

voor meer informatie:

www.pbgrou.nl

Wilhelminpark facebook

Lees meer over Agrarisch

Reageren kan niet meer