skip to Main Content

WERKWIJZE

ORIËNTEREND GESPREK

Tijdens dit eerste vrijblijvende gesprek maak je kennis met het Buro. Jouw wensen worden besproken:
Wat zijn de voorgenomen bouwplannen?
Wat zijn de uitgangspunten?
Waar moeten we verder rekening mee houden?

Aan de hand van deze gegevens kijken we of een mooie samenwerking mogelijk is en wat de volgende stappen kunnen zijn.

OFFERTE

Na het oriënterende gesprek kan een offerte opgesteld worden. In de offerte staan de door ons uit te voeren werkzaamheden omschreven, met de bijbehorende bedragen.

SCHETSONTWERP

Aan de hand van jullie wensen en eisen kan vervolgens gestart worden met het maken van het schetsontwerp. Jullie wensen in combinatie met de creativiteit en bouwkundige ervaring van Ontwerpburo Wietze Dijkstra is de basis voor het te maken ontwerp. Elk ontwerp en project is hierin voor ons uniek.

Tenslotte wordt in deze fase het regelwerk in kaart gebracht, zoals de gemeentelijke regelgeving: bestemmingsplan en welstandsnota.

Ontwerpburo Wietze Dijkstra 3D Impressie
Ontwerpburo Wietze Dijkstra 3D Impressie

BESTEKTEKENINGEN / BOUWKUNDIGE TEKENINGEN

Als de ontwerpfase is afgerond kan er gestart worden met het maken van de bouwkundige tekeningen: bestektekeningen. In deze fase werken we meer op detail. Het bouwproject wordt uitgewerkt tot een gedetailleerde bouwtekening, die kan worden gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunningen en voor de bouwvoorbereiding door de aannemer.

AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

Naast de werkzaamheden zoals hier boven genoemd zijn er nog een aantal andere zaken die (mogelijk) nodig zijn voor het verkrijgen van de Omgevingsvergunning. Deze werkzaamheden zijn onder andere:

  • Bouwbesluitberekening (daglicht en ventilatie)
  • De constructieberekening en sondering.
  • Grondonderzoek (schonegrondverklaring) (indien nodig)
  • Archeologisch onderzoek (indien nodig)
  • Flora fauna onderzoek (indien nodig)
  • Watertoets, waterschap (indien nodig)

AANBESTEDING EN BOUWTEAM

Indien gewenst kunnen wij je ook helpen bij het vinden van een geschikte bouwer. Wij kunnen je hierin adviseren op basis van onze ervaringen.

Ook is het mogelijk dat wij een bestek voor je maken, waarmee geselecteerde aannemers worden uitgenodigd om een offerte te maken. Wij helpen je vervolgens bij het kiezen van een geschikte aannemer.

BOUWBEGELEDING

Om het bouwproces goed, en naar wens te laten verlopen, kunnen wij tijdens de bouw toezicht houden op de voortgang en uitvoering van het bouwproject. Samen met jou en de bouwondernemer wordt er op deze manier zorg gedragen voor een optimaal resultaat. Vragen, en eventueel in werk ontstane problemen kunnen op deze manier snel worden opgelost.

Back To Top